Triax ima više od 60 godina iskustva u razvoju, proizvodnji i distribuciji antenske opreme širom svijeta. Antene za zemaljski prijem su proizvedene tako da izdrže teške uvjete na obalnim, vjetrovitim i sunčanim mjestima. U izradi proizvoda koriste se kvalitetni materijali, provode testovi otpornosti na UV zrake, sol i vibracije. To se čini kako bi se osiguralo da antene odgovaraju zadanim zahtjevima kvalitete.

Diljem svijeta opseg frekvencija 790-862MHz (kanal 61 do 69) postupno se ukida za DTT uporabu (digitalnu zemaljsku TV). Umjesto toga taj se opseg frekvencija počinje koristiti za mobilne širokopojasne usluge upotrebom LTE (Long Term Evolution) tehnologije. To predstavlja nove izazove u DVB-T instalacijama jer su širokopojasne antene povijesno konstruirane s maksimalnim dobitkom iznad 790 MHz (K61), te prijemom do 862 MHz (K69).

   Triax je razvio niz novih antena (i ostalih proizvoda) za rješavanje ovog problema. Svi ovi novi proizvodi nose logo „LTE Protected – by Triax“.