Programibilna zemaljska pojačala koriste se za selektivno udruživanje signala sa više antena i podešavanje njihovih nivoa prije puštanja u distribuciju.

Širokopojasna pojačala CATV / SMATV pojačavaju cijeli raspon signala kabelske TV mreže za kompenzaciju prigušenja pasivnih komponenata distribucije poput kabela, odcjepnika, razdjelnika i priključnica u mreži. Pojačala su posebno dizajnirana za prijenos velikog broja PAL i QAM kanala s niskom intermodulacijom i izobličenjem.

Pojačala za CATV mreže sastoje se od direktnog pojačanja za razvod signala i imaju mogućnost korištenja povratnog kanala za up-streaming DOCSIS signala za brz pristup internetu. SMATV pojačala koriste samo direktno pojačanje za distribuciju.